Regulamin

Warunki korzystania z programu partnerskiego SIMIG Lighting

Umowa

Rejestrując się jako Partner w Programie Partnerskim SIMIG Lighting („Program”), wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki świadczenia usług”).

Oświetlenie SIMIG zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany Warunków świadczenia usług bez powiadomienia. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub ulepszają obecny Program, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na takie zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie Twojego konta i przepadek wszelkich zaległych płatności prowizji partnerskich uzyskanych podczas naruszenia. Zgadzasz się korzystać z Programu Partnerskiego na własne ryzyko.

Warunki konta

  • Aby uczestniczyć w tym programie, musisz mieć ukończone 18 lat.
  • Aby zostać Partnerem, musisz mieszkać w Stanach Zjednoczonych.
  • Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne zautomatyzowane metody są niedozwolone.
  • Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail i wszelkie inne informacje wymagane w celu ukończenia procesu rejestracji.
  • Twój login może być używany tylko przez jedną osobę - pojedynczy login udostępniony przez wiele osób jest niedozwolony.
  • Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. Oświetlenie SIMIG nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego obowiązku bezpieczeństwa.
  • Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie opublikowane treści i działania, które mają miejsce na Twoim koncie.
  • Jedna osoba fizyczna lub prawna nie może mieć więcej niż jednego konta.
  • Nie możesz używać Programu Partnerskiego do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów. Korzystając z Usługi, nie możesz naruszać żadnych praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
  • Nie możesz używać Programu Partnerskiego do samodzielnego zarabiania pieniędzy Oświetlenie SIMIG konta produktów.

Linki / grafiki w Twojej witrynie, w Twoich e-mailach lub innych komunikatach

Po zarejestrowaniu się w Programie Afiliacyjnym otrzymasz unikalny Kod Afiliacyjny. Masz prawo do umieszczania linków, banerów lub innych grafik, które udostępniamy wraz z Twoim Kodem Partnera, w Twojej witrynie, w swoich e-mailach lub w innych komunikatach. Udostępnimy Ci wytyczne, style linków i grafikę do wykorzystania w tworzeniu linków Oświetlenie SIMIG. Możemy zmienić projekt dzieła sztuki w dowolnym momencie bez powiadomienia, ale nie zmienimy wymiarów obrazów bez odpowiedniego powiadomienia.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłaty za polecenie, udostępnimy specjalne formaty linków, które będą używane we wszystkich linkach między Twoją witryną a Oświetlenie SIMIG. Musisz upewnić się, że każdy z linków między Twoją witryną a Oświetlenie SIMIG prawidłowo wykorzystuje takie specjalne formaty linków. Linki do Oświetlenie SIMIG umieszczone w Twojej witrynie zgodnie z niniejszą Umową i które prawidłowo wykorzystują takie specjalne formaty linków, są określane jako „Linki specjalne”. Otrzymasz opłaty za polecenie tylko w odniesieniu do sprzedaży na Oświetlenie SIMIG produkt pojawiający się bezpośrednio poprzez Specjalne Linki; nie będziemy odpowiedzialni wobec Ciebie w związku z jakimkolwiek niepowodzeniem przez Ciebie lub osobę, do której się odnosisz, w korzystaniu ze Specjalnych Linków lub nieprawidłowym wpisywaniu Twojego Kodu Partnera, w tym w zakresie, w jakim takie niepowodzenie może skutkować zmniejszeniem kwot, które w innym przypadku zostałyby Ci zapłacone zgodnie z niniejszą Umową.

Linki partnerskie powinny wskazywać na stronę promowanego produktu.

Opłaty / prowizje za polecenie i płatności

Aby sprzedaż Produktu kwalifikowała się do uzyskania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć Specjalne łącze w Twojej witrynie, e-mailu lub innej komunikacji, aby https://shop.simiglighting.com i sfinalizuj zamówienie na produkt podczas tej sesji.

Będziemy płacić prowizje tylko za linki, które są automatycznie śledzone i zgłaszane przez nasze systemy. Nie będziemy płacić prowizji, jeśli ktoś powie, że dokonał zakupu lub ktoś powie, że wprowadził kod polecający, jeśli nie był śledzony przez nasz system. Możemy płacić tylko prowizje od działalności generowanej przez odpowiednio sformatowane specjalne linki, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy.

Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Wypłaty rozpoczynają się dopiero wtedy, gdy zarobisz więcej niż $20 w dochodzie partnera. Jeśli Twoje konto partnerskie nigdy nie przekracza $20 próg, Twoje prowizje nie zostaną zrealizowane ani wypłacone. Jesteśmy odpowiedzialni tylko za opłacanie rachunków, które przekroczyły $20 próg.

Przedstawianie się jako partner SIMIG Lighting

Nie możesz wydawać żadnych informacji prasowych dotyczących niniejszej Umowy lub udziału w Programie; takie działanie może skutkować zakończeniem uczestnictwa w Programie. Ponadto nie możesz w żaden sposób przeinaczać ani upiększać relacji między nami a Tobą, twierdzić, że opracowujesz nasze produkty, twierdzić, że jesteś częścią Oświetlenie SIMIG ani wyrażać ani sugerować jakichkolwiek relacji lub powiązań między nami a Tobą lub jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie (w tym przez wyrażanie lub sugerowanie, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy lub przekazujemy pieniądze na cele charytatywne lub inne cele).

Nie możesz kupować produktów za pośrednictwem swoich linków partnerskich na własny użytek. Takie zakupy mogą skutkować (według naszego wyłącznego uznania) wstrzymaniem opłat za polecenie i / lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

Harmonogram płatności

Tak długo, jak Twoje obecne zarobki partnerskie się skończą $20, otrzymasz zapłatę co miesiąc. Jeśli nie zarobiłeś $20 od ostatniej płatności zapłacimy Ci w następnym miesiącu po przekroczeniu progu.

Definicja klienta

Klienci, którzy kupują produkty w ramach tego Programu, będą uważani za naszych klientów. W związku z tym wszystkie nasze zasady, zasady i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. Na przykład ustalimy ceny, które będą naliczane za produkty sprzedawane w ramach tego Programu zgodnie z naszymi własnymi zasadami cenowymi. Ceny i dostępność produktów mogą się od czasu do czasu zmieniać. Ponieważ zmiany cen mogą wpłynąć na Produkty, które wystawiłeś w swojej witrynie, nie powinieneś wyświetlać cen produktów w swojej witrynie. Dołożymy wszelkich starań, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności ani ceny żadnego konkretnego produktu.

Twoje obowiązki

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za rozwój, obsługę i utrzymanie swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się w Twojej witrynie. Na przykład będziesz wyłącznie odpowiedzialny za:

- Techniczne działanie witryny i całego związanego z nią sprzętu
- Zapewnienie wyświetlania linków specjalnych w Twojej witrynie nie narusza żadnej umowy między Tobą a jakąkolwiek stroną trzecią (w tym między innymi żadnych ograniczeń lub wymagań nałożonych na Ciebie przez stronę trzecią, która obsługuje Twoją witrynę)
- Dokładność, prawdziwość i stosowność materiałów opublikowanych w Twojej witrynie (w tym między innymi wszystkie materiały związane z Produktem i wszelkie informacje, które umieszczasz w linkach specjalnych lub które z nimi kojarzysz)
- Zapewnienie, że materiały publikowane w Twojej witrynie nie naruszają ani nie naruszają praw osób trzecich (w tym na przykład praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub praw własności)
- Zapewnienie, że materiały publikowane na Twojej stronie nie są zniesławiające lub w inny sposób nielegalne
- Zapewnienie, że Twoja witryna dokładnie i odpowiednio ujawnia, poprzez politykę prywatności lub w inny sposób, w jaki sposób gromadzisz, wykorzystujesz, przechowujesz i ujawniasz dane zebrane od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą udostępniać treści i / lub reklamy i zbierają informacje bezpośrednio od odwiedzających oraz mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Zgodność z prawem

Jako warunek uczestnictwa w Programie, zgadzasz się, że będąc uczestnikiem Programu będziesz przestrzegać wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, przepisów, nakazów, licencji, zezwoleń, orzeczeń, decyzji lub innych wymagań organu rządowego, który ma jurysdykcja nad Tobą, niezależnie od tego, czy te prawa itp. obowiązują teraz, czy później wejdą w życie w czasie, gdy jesteś uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższego zobowiązania, zgadzasz się, że jako warunek swojego udziału w Programie będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów (federalnych, stanowych lub innych), które regulują marketingową pocztę e-mail, w tym między innymi ustawy CAN-SPAM z 2003 r. I wszystkich inne przepisy antyspamowe.

Okres obowiązywania umowy i programu

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się po zaakceptowaniu przez nas wniosku do Programu i zakończy się po wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron. Zarówno Ty, jak i my możemy wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny, przekazując drugiej stronie pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu, natychmiast zaprzestaniesz używania i usuniesz ze swojej witryny wszystkie linki do https://shop.simiglighting.comoraz wszystkie nasze znaki towarowe, stroje handlowe i logo oraz wszelkie inne materiały dostarczone przez nas lub w naszym imieniu na rzecz użytkownika zgodnie z niniejszą Umową lub w związku z Programem. Oświetlenie SIMIG zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu Oświetlenie SIMIG zapłaci wszelkie zaległe zarobki naliczone powyżej $20.

Zakończenie

Oświetlenie SIMIG, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Programu lub jakiegokolwiek innego Oświetlenie SIMIG usługi, z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Takie zakończenie świadczenia Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Twojego Konta lub dostępu do Twojego Konta, a także przepadek i zrzeczenie się wszystkich potencjalnych lub do zapłacenia prowizji na Twoim Koncie, jeśli zostały one zarobione w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub zbyt agresywne, wątpliwe metody sprzedaży lub marketingu. Oświetlenie SIMIG zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Relacje stron

Ty i my jesteśmy niezależnymi kontrahentami i żadne postanowienie niniejszej Umowy nie tworzy partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego ani stosunku pracy między stronami. Nie będziesz mieć uprawnień do składania ani przyjmowania ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Nie będziesz składać żadnych oświadczeń, czy to w swojej witrynie, ani w inny sposób, które w uzasadniony sposób zaprzeczałyby czemukolwiek w tej sekcji.

granice odpowiedzialnosci

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub wtórne (lub utratę dochodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli poinformowano nas o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitych opłat za polecenie uiszczonych lub należnych użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu lub jakichkolwiek produktów sprzedawanych za jego pośrednictwem (w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności, przydatności handlowej, nienaruszalności ani żadnych dorozumianych gwarancji wynikających z przebiegu działania, transakcji lub wykorzystanie handlowe). Ponadto nie składamy żadnych oświadczeń, że działanie Oświetlenie SIMIG będzie działać nieprzerwanie lub bez błędów, a my nie będziemy ponosić odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek przerw lub błędów.

Niezależne dochodzenie

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁEŚ NINIEJSZĄ UMOWĘ I AKCEPTUJESZ WSZYSTKIE JEJ WARUNKI I WARUNKI. UŻYTKOWNIK ZROZUMIE, ŻE MOŻEMY W DOWOLNYM CZASIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) ŻĄDZIĆ ODESŁANIA KLIENTÓW NA WARUNKI, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD WARUNKÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB UŻYWAĆ STRON INTERNETOWYCH PODOBNYCH LUB KONKURENCYJNYCH Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ. UŻYTKOWNIK NIEZALEŻNIE OCENIŁ PRAGNOŚĆ UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I NIE OPIERASZ SIĘ NA ŻADNE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE ANI OŚWIADCZENIA INNE NIŻ ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Arbitraż

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową (w tym wszelkie faktyczne lub domniemane jej naruszenie), wszelkie transakcje lub działania wynikające z niniejszej Umowy lub relacji użytkownika z nami lub którymkolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych będą poddawane poufnemu arbitrażowi, z wyjątkiem tego, w zakresie w jakikolwiek sposób naruszyli lub grozili naruszeniem naszych praw własności intelektualnej, możemy ubiegać się o wydanie nakazu lub innego odpowiedniego zadośćuczynienia w dowolnym sądzie stanowym lub federalnym (i wyrażasz zgodę na niewyłączną jurysdykcję i właściwość terytorialną takich sądów) lub w jakimkolwiek innym właściwym sądzie . Arbitraż w ramach niniejszej umowy będzie prowadzony zgodnie z zasadami obowiązującymi wówczas w American Arbitration Association. Orzeczenie arbitra jest wiążące i może zostać wydane jako orzeczenie w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo żadne postępowanie arbitrażowe na podstawie niniejszej Umowy nie będzie łączone z arbitrażem z udziałem jakiejkolwiek innej strony podlegającej niniejszej Umowie, czy to w drodze arbitrażu grupowego, czy w inny sposób.

Różne

Niniejsza Umowa podlega prawu Stanów Zjednoczonych, bez odniesienia do zasad regulujących wybór prawa. Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszej Umowy z mocy prawa lub w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie obowiązywać, działać na korzyść i będzie wykonalna wobec stron oraz ich odpowiednich następców i cesjonariuszy. Brak egzekwowania przez nas rygorystycznego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie oznaczać zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego egzekwowania takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy.

Awaria Oświetlenie SIMIG wykonanie lub wyegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków świadczenia usług nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Warunki korzystania z usługi stanowią całość umowy między Tobą a Oświetlenie SIMIG i reguluje korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Oświetlenie SIMIG (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

close
pl_PLPL